Menu

th en

 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร


be53a0541a6d36f6ecb879fa2c584b08_S.jpg
นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดทำแผนปฏิรูปองค์การของกรมเจ้าท่า 3 ปี (ปี 2562-2564) และการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์กรมเจ้าท่า (ปี 2560-2564) โดยมีนายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า(ด้านโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางน้ำ) พร้อมด้วย นายสมชาย สุมนัสขจรกุล รองอธิบดีกรมเจ้าท่า(ด้านส่งเสริมการขนส่งทางน้ำ) ระหว่างวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมบางกอกเซ็นเตอร์ กรุงเทพมหานคร
(19-02-2561) icon_new.gif


นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานในการประชุมกับสมาคมเจ้าของเรือไทย ครั้งที่ 1/61 โดยมีนายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางน้ำ และนายสมชาย สุมนัสขจรกุล รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านส่งเสริมการขนส่งทางน้ำ เข้าร่วมประชุมฯ  ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมป่าสัก กรมเจ้าท่า
นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานในการประชุมกับสมาคมเจ้าของเรือไทย ครั้งที่ 1/61 โดยมีนายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางน้ำ และนายสมชาย สุมนัสขจรกุล รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านส่งเสริมการขนส่งทางน้ำ เข้าร่วมประชุมฯ ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมป่าสัก กรมเจ้าท่า
(19-02-2561) icon_new.gif
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง


ข่าวรับสมัครงาน


 

แนะนำลิงค์ (Link)