Menu

th en

 
 
A+ A A-

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ หนังสือเวียน คู่มือ และข้อกำหนดต่างๆ

ชื่อเรื่อง ประเภท


แผนการจัดซื้อจัดจ้างตาม พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560
25-09-2561

แผนการจัดซื้อจัดจ้างตาม พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560
25-09-2561ประกาศผู้ชนะ วิธีเฉพาะเจาะจง
24-09-2561
ประกาศผู้ชนะ วิธีเฉพาะเจาะจง
24-09-2561Page 1 of 309