กฎกระทรวงคมนาคม (ฉบับที่ 5) ออกตามความในมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2477 (ฉบับที่ 2) ว่าด้วยการนำร่อง

วันที่:26 เมษายน 2564

เข้าชม:265

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin