กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์การนำร่องและอัตราค่าจ้างนำร่องในเขตท่าเรือศรีราชา เขตท่าเรือจังหวัดสงขลา และเขตท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด พ.ศ. 2553 ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนที่ 97ก 12 พ.ย.53

คลิกเพื่อดูรายละเอียดประกาศราชกิจจานุเบกษา

ให้ไว้ ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 (ดูเนื้อหาได้ที่ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร จท. : หมวด 1-03-038 เรื่องที่ 28)

 

วันที่:26 เมษายน 2564

เข้าชม:224

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin