กฎกระทรวง ฉบับที่ 19 (พ.ศ. 2510) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ 6) พระพุทธศักราช 2481 (ปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมอันเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในนน่านน้ำไทย)

วันที่:12 พฤษภาคม 2557

เข้าชม:139

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin (P)