กฎกระทรวง ฉบับที่ 44 (พ.ศ. 2526) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2477 (ฉบับที่ 2)

วันที่:12 พฤษภาคม 2557

เข้าชม:54

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin (S)