กฎกระทรวง ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2490) ว่าด้วยการนำร่อง ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2477 (ฉบับที่ 2)

วันที่:26 เมษายน 2564

เข้าชม:214

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin