กรมเจ้าท่า ขุดลอกร่องน้ำทางเดินเรือ เพื่อความปลอดภัย

  กรมเจ้าท่า โดยนายจักรพันธ์ บุญศรี ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาบำรุงรักษาทางน้ำที่ 6 สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 6 สำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ กรมเจ้าท่า ได้ดำเนินการเปิดหน่วยปฏิบัติงานขุกล่องร่องน้ำทุ่งมหา อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ขณะนี้ได้ขุดลอกได้ระยะทาง 915 เมตร ได้เนื้อดิน 29,808 ลูกบาศก์เมตร จากระยะทางที่กำหนดไว้ 1,300 เมตร ซึ่งจะได้เนื้อดินตามแผนงาน 40,000 ลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 74.52 % ซึ่งหลังจากดำเนินการเสร็จจะช่วยให้ร่องน้ำมีความลึก ประชาชนมีความสะดวก ปลอดภัยในการเดินเรือ และช่วยระบายน้ำได้ดียิ่งขึ้น

วันที่:15 ตุลาคม 2562

เข้าชม:

Post View : 14

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin