กรมเจ้าท่า “ถอดบทเรียน” เหตุการณ์เรือบรรทุกน้ำมันไฟไหม้ ยกระดับมาตรการ คุมเข้ม!! เรือบรรทุกน้ำมันทั่วประเทศ

กรมเจ้าท่า “ถอดบทเรียน” เหตุการณ์เรือบรรทุกน้ำมันไฟไหม้ ยกระดับมาตรการ
คุมเข้ม!! เรือบรรทุกน้ำมันทั่วประเทศ

วันที่ 18 เมษายน 2565 นายภูริพัฒน์ ธีระกุลพิศุทธิ์ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านปลอดภัย เป็นประธานในการประชุมฯ การกำหนดมาตรการสำหรับเรือกลุ่มบรรทุกสินค้าเหลวในระวาง (Tanker) ประเภทการใช้บรรทุกน้ำมันและบรรทุกน้ำมันหรือสารเคมี สืบเนื่องมาจากอุบัติเหตุไฟไหม้และระเบิดของเรือ “สมูธซี 2” ประเภทการใช้บรรทุกผลิตภัณฑ์น้ำมันที่มีจุดวาบไฟต่ำกว่า 60 องศาเซลเซียล ได้เกิดเหตุเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2565 ณ ท่าเทียบเรือ IRPC อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการและเรือ “อัมภา 8” ประเภทการใช้บรรทุกผลิตภัณฑ์น้ำมันที่มีจุดวาบไฟต่ำกว่า 60 องศาเซลเชียล เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2565 ณ บริเวณจุดทิ้งสมอ ท่าเทียบเรือคลังน้ำมันบางจาก จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งจากเหตุการณ์ดังกล่าว เป็นการเกิดขึ้นในลักษณะคล้ายคลึงและในระยะเวลาที่ใกล้เคียงกัน

กรมเจ้าท่า โดยกลุ่มควบคุมเรือในเมืองท่า สำนักมาตรฐานเรือ ได้จัดประชุมฯ พร้อมเชิญผู้ประกอบการ สมาคมเจ้าของเรือไทย สมาคมเรือไทย เจ้าของเรือบรรทุกน้ำมัน และบรรทุกสารเคมี และสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 1-7 เข้าร่วมประชุม ผ่านระบบ VDO Conference เป็นการประชุมเพื่อกำหนดมาตรการความปลอดภัยและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุของเรือบรรทุกสินค้าเหลวในระวาง (Tanker) ประเภทการใช้บรรทุกน้ำมันและบรรทุกน้ำมันและสารเคมี เป็นการบูรณาการและสร้างการรับรู้ระหว่างกรมเจ้าท่าในฐานะหน่วยงานภาครัฐ และผู้ประกอบการภาคเอกชน พร้อมกำหนดมาตรการตรวจเรือเพิ่มเติม โดยกรมเจ้าท่า ได้ดำเนินการกำหนดมาตรฐานเรือและออกข้อกฎหมายควบคุมเรือบรรทุกน้ำมันมาโดยตลอด ซึ่งในครั้งนี้เป็นการทบทวน ปรับปรุง พร้อมวางแผนในการรับมือ หากเกิดเหตุการณ์เรือบรรทุกน้ำมันระเบิด ไฟไหม้ รั่วไหล ขึ้นอีก พร้อมกันนี้ได้เน้นย้ำให้ผู้ประกอบการภาคเอกชน และสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 1-7 ทำงานแบบบูรณาการร่วมกันในการป้องกัน ดูแล ควบคุม และร่วมมือเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์เรือบรรทุกน้ำมันไฟไหม้และระเบิดขึ้นอีก เป็นการช่วยลดผลกระทบในวงกว้างทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สิน

วันที่:18 เมษายน 2565

เข้าชม:

Post View : 207

ข้อมูลโดย: PR Marine Department

แกลเลอรี่