กรมเจ้าท่า รายงานข้อมูลการเดินทางโดยระบบการขนส่งสาธารณะทางน้ำ ประจำวันที่ 20 มี.ค. 66

กรมเจ้าท่า รายงานข้อมูลการเดินทางโดยระบบการขนส่งสาธารณะทางน้ำ ประจำวันที่ 20 มี.ค. 66

ส่วนกลาง
แม่น้ำเจ้าพระยา

เรือด่วนเจ้าพระยา ให้บริการ 106 เที่ยว ผู้โดยสาร 13,573 คน
เรือไฟฟ้าเจ้าพระยา ให้บริการ 44 เที่ยว ผู้โดยสาร 2,150 คน
เรือโดยสารข้ามฟาก ให้บริการ 930 เที่ยว ผู้โดยสาร 20,210 คน
เรือภัตตาคาร ให้บริการ 21 เที่ยว ผู้โดยสาร 4,166 คน

คลองแสนแสบ
เรือโดยสารคลองแสนแสบ ให้บริการ 169 เที่ยว ผู้โดยสาร 29,097 คน

ส่วนภูมิภาค
เรือโดยสาร ให้บริการ 3,152 เที่ยว ผู้โดยสาร 151,168 คน

สำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ กลุ่มสื่อสาร รายงาน

ข่าว / ข้อมูลความปลอดภัยทางน้ำ

วันที่:21 มีนาคม 2566

เข้าชม:45

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin (S)

แกลเลอรี่