กรมเจ้าท่า รายงานข้อมูลการเดินทางโดยระบบการขนส่งสาธารณะทางน้ำ ประจำวันที่ 21 มี.ค. 66

กรมเจ้าท่า รายงานข้อมูลการเดินทางโดยระบบการขนส่งสาธารณะทางน้ำ ประจำวันที่ 21 มี.ค. 66

ส่วนกลาง
แม่น้ำเจ้าพระยา

เรือด่วนเจ้าพระยา ให้บริการ 106 เที่ยว ผู้โดยสาร 13,572 คน
เรือไฟฟ้าเจ้าพระยา ให้บริการ 44 เที่ยว ผู้โดยสาร 2,280 คน
เรือโดยสารข้ามฟาก ให้บริการ 955 เที่ยว ผู้โดยสาร 20,858 คน
เรือภัตตาคาร ให้บริการ 24 เที่ยว ผู้โดยสาร 5,398 คน

คลองแสนแสบ
เรือโดยสารคลองแสนแสบ ให้บริการ 167 เที่ยว ผู้โดยสาร 29,282 คน

ส่วนภูมิภาค
เรือโดยสาร ให้บริการ 3,174 เที่ยว ผู้โดยสาร 150,883 คน

สำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ กลุ่มสื่อสาร รายงาน

ข่าว / ข้อมูลความปลอดภัยทางน้ำ

วันที่:22 มีนาคม 2566

เข้าชม:41

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin (S)

แกลเลอรี่