กรมเจ้าท่า รายงานข้อมูลการเดินทางโดยระบบการขนส่งสาธารณะทางน้ำ ประจำวันที่ 23 มี.ค. 66

กรมเจ้าท่า รายงานข้อมูลการเดินทางโดยระบบการขนส่งสาธารณะทางน้ำ ประจำวันที่ 23 มี.ค. 66

ส่วนกลาง
แม่น้ำเจ้าพระยา

เรือด่วนเจ้าพระยา ให้บริการ 106 เที่ยว ผู้โดยสาร 13,224 คน
เรือไฟฟ้าเจ้าพระยา ให้บริการ 44 เที่ยว ผู้โดยสาร 2,054 คน
เรือโดยสารข้ามฟาก ให้บริการ 959 เที่ยว ผู้โดยสาร 20,676 คน
เรือภัตตาคาร ให้บริการ 21 เที่ยว ผู้โดยสาร 4,077 คน

คลองแสนแสบ
เรือโดยสารคลองแสนแสบ ให้บริการ 168 เที่ยว ผู้โดยสาร 29,193 คน

ส่วนภูมิภาค
เรือโดยสาร ให้บริการ 3,343 เที่ยว ผู้โดยสาร 148,135 คน

สำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ กลุ่มสื่อสาร รายงาน

ข่าว / ข้อมูลความปลอดภัยทางน้ำ

วันที่:24 มีนาคม 2566

เข้าชม:40

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin (S)

แกลเลอรี่