กรมเจ้าท่า รายงานข้อมูลการเดินทางโดยระบบการขนส่งสาธารณะทางน้ำ ประจำวันที่ 21 พ.ย. 65

กรมเจ้าท่า รายงานข้อมูลการเดินทางโดยระบบการขนส่งสาธารณะทางน้ำ ประจำวันที่ 21 พ.ย. 65

ส่วนกลาง
แม่น้ำเจ้าพระยา

เรือด่วนเจ้าพระยา ให้บริการ 104 เที่ยว ผู้โดยสาร 12,253 คน
เรือไฟฟ้าเจ้าพระยา ให้บริการ 8 เที่ยว ผู้โดยสาร 180 คน
เรือโดยสารข้ามฟาก ให้บริการ 863 เที่ยว ผู้โดยสาร 19,032 คน
เรือภัตตาคาร ให้บริการ 16 เที่ยว ผู้โดยสาร 2,463 คน

คลองแสนแสบ
เรือโดยสารคลองแสนแสบ ให้บริการ 150 เที่ยว ผู้โดยสาร 20,485 คน

ส่วนภูมิภาค
เรือโดยสาร ให้บริการ 2,343 เที่ยว ผู้โดยสาร 113,184 คน

สำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ กลุ่มสื่อสาร รายงาน

ข่าว / ข้อมูลความปลอดภัยทางน้ำ

วันที่:22 พฤศจิกายน 2565

เข้าชม:96

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin (C)

แกลเลอรี่