กรมเจ้าท่า รายงานข้อมูลการใช้บริการระบบขนส่งทางน้ำ เรือโดยสาร ประจำวันที่ 20 พ.ย. 65

กรมเจ้าท่า รายงานข้อมูลการเดินทางโดยระบบการขนส่งสาธารณะทางน้ำ ประจำวันที่ 20 พ.ย. 65

ส่วนกลาง
แม่น้ำเจ้าพระยา

เรือด่วนเจ้าพระยา ให้บริการ 37 เที่ยว ผู้โดยสาร 3,015 คน
เรือไฟฟ้าเจ้าพระยา ให้บริการ 0 เที่ยว ผู้โดยสาร 0 คน
เรือโดยสารข้ามฟาก ให้บริการ 815 เที่ยว ผู้โดยสาร 16,904 คน
เรือภัตตาคาร ให้บริการ 28 เที่ยว ผู้โดยสาร 6,291 คน

คลองแสนแสบ
เรือโดยสารคลองแสนแสบ ให้บริการ 67 เที่ยว ผู้โดยสาร 5,329 คน

ส่วนภูมิภาค
เรือโดยสาร ให้บริการ 2,853 เที่ยว ผู้โดยสาร 123,811 คน

สำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ กลุ่มสื่อสาร รายงาน

วันที่:22 พฤศจิกายน 2565

เข้าชม:

Post View : 13

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin (C)

แกลเลอรี่