กรมเจ้าท่า รายงานข้อมูลการเดินทางโดยระบบการขนส่งสาธารณะทางน้ำ ประจำวันที่ 30 เม.ย. 66

กรมเจ้าท่า รายงานข้อมูลการเดินทางโดยระบบการขนส่งสาธารณะทางน้ำ ประจำวันที่ 30 เม.ย. 66

ส่วนกลาง
แม่น้ำเจ้าพระยา

เรือด่วนเจ้าพระยา ให้บริการ 40 เที่ยว ผู้โดยสาร 3,055 คน
เรือไฟฟ้าเจ้าพระยา ให้บริการ 40 เที่ยว ผู้โดยสาร 1,860 คน
เรือโดยสารข้ามฟาก ให้บริการ 926 เที่ยว ผู้โดยสาร 19,411 คน
เรือภัตตาคาร ให้บริการ 23 เที่ยว ผู้โดยสาร 4,833 คน

คลองแสนแสบ
เรือโดยสารคลองแสนแสบ ให้บริการ 64 เที่ยว ผู้โดยสาร 7,381 คน

ส่วนภูมิภาค
เรือโดยสาร ให้บริการ 3,371 เที่ยว ผู้โดยสาร 177,251 คน

สำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ กลุ่มสื่อสาร รายงาน

ข่าว / ข้อมูลความปลอดภัยทางน้ำ

วันที่:01 พฤษภาคม 2566

เข้าชม:64

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin (S)

แกลเลอรี่