กรมเจ้าท่า รายงานข้อมูลการเดินทางโดยระบบการขนส่งสาธารณะทางน้ำ ประจำวันที่ 2 พ.ค. 66

กรมเจ้าท่า รายงานข้อมูลการเดินทางโดยระบบการขนส่งสาธารณะทางน้ำ ประจำวันที่ 2 พ.ค. 66

ส่วนกลาง
แม่น้ำเจ้าพระยา

เรือด่วนเจ้าพระยา ให้บริการ 106 เที่ยว ผู้โดยสาร 10,396 คน
เรือไฟฟ้าเจ้าพระยา ให้บริการ 48 เที่ยว ผู้โดยสาร 2,385 คน
เรือโดยสารข้ามฟาก ให้บริการ 953 เที่ยว ผู้โดยสาร 21,818 คน
เรือภัตตาคาร ให้บริการ 21 เที่ยว ผู้โดยสาร 4,336 คน

คลองแสนแสบ
เรือโดยสารคลองแสนแสบ ให้บริการ 165 เที่ยว ผู้โดยสาร 22,682 คน

ส่วนภูมิภาค
เรือโดยสาร ให้บริการ 3,233 เที่ยว ผู้โดยสาร 151,024 คน

สำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ กลุ่มสื่อสาร รายงาน

ข่าว / ข้อมูลความปลอดภัยทางน้ำ

วันที่:02 พฤษภาคม 2566

เข้าชม:40

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin (S)

แกลเลอรี่