กรมเจ้าท่า รายงานข้อมูลการเดินทางโดยระบบการขนส่งสาธารณะทางน้ำ ประจำวันที่ 3 พ.ค. 66

กรมเจ้าท่า รายงานข้อมูลการเดินทางโดยระบบการขนส่งสาธารณะทางน้ำ ประจำวันที่ 3 พ.ค. 66

ส่วนกลาง
แม่น้ำเจ้าพระยา

เรือด่วนเจ้าพระยา ให้บริการ 104 เที่ยว ผู้โดยสาร 10,770 คน
เรือไฟฟ้าเจ้าพระยา ให้บริการ 48 เที่ยว ผู้โดยสาร 2,156 คน
เรือโดยสารข้ามฟาก ให้บริการ 955 เที่ยว ผู้โดยสาร 20,780 คน
เรือภัตตาคาร ให้บริการ 27 เที่ยว ผู้โดยสาร 5,795 คน

คลองแสนแสบ
เรือโดยสารคลองแสนแสบ ให้บริการ 166 เที่ยว ผู้โดยสาร 24,157 คน

ส่วนภูมิภาค
เรือโดยสาร ให้บริการ 3,283 เที่ยว ผู้โดยสาร 157,604 คน

สำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ กลุ่มสื่อสาร รายงาน

ข่าว / ข้อมูลความปลอดภัยทางน้ำ

วันที่:03 พฤษภาคม 2566

เข้าชม:39

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin (S)

แกลเลอรี่