กรมเจ้าท่า รายงานข้อมูลการเดินทางโดยระบบการขนส่งสาธารณะทางน้ำ ประจำวันที่ 4 พ.ค. 66

กรมเจ้าท่า รายงานข้อมูลการเดินทางโดยระบบการขนส่งสาธารณะทางน้ำ ประจำวันที่ 4 พ.ค. 66

ส่วนกลาง
แม่น้ำเจ้าพระยา

เรือด่วนเจ้าพระยา ให้บริการ 44 เที่ยว ผู้โดยสาร 4,251 คน
เรือไฟฟ้าเจ้าพระยา ให้บริการ 48 เที่ยว ผู้โดยสาร 1,983 คน
เรือโดยสารข้ามฟาก ให้บริการ 960 เที่ยว ผู้โดยสาร 19,165 คน
เรือภัตตาคาร ให้บริการ 26 เที่ยว ผู้โดยสาร 5,829 คน

คลองแสนแสบ
เรือโดยสารคลองแสนแสบ ให้บริการ 63 เที่ยว ผู้โดยสาร 8,056 คน

ส่วนภูมิภาค
เรือโดยสาร ให้บริการ 3,621 เที่ยว ผู้โดยสาร 172,673 คน

สำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ กลุ่มสื่อสาร รายงาน

ข่าว / ข้อมูลความปลอดภัยทางน้ำ

วันที่:04 พฤษภาคม 2566

เข้าชม:47

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin (S)

แกลเลอรี่