กรมเจ้าท่า รายงานข้อมูลการเดินทางโดยระบบการขนส่งสาธารณะทางน้ำ ประจำวันที่ 5 พ.ค. 66

กรมเจ้าท่า รายงานข้อมูลการเดินทางโดยระบบการขนส่งสาธารณะทางน้ำ ประจำวันที่ 5 พ.ค. 66

ส่วนกลาง
แม่น้ำเจ้าพระยา

เรือด่วนเจ้าพระยา ให้บริการ 60 เที่ยว ผู้โดยสาร 5,005 คน
เรือไฟฟ้าเจ้าพระยา ให้บริการ 40 เที่ยว ผู้โดยสาร 2,073 คน
เรือโดยสารข้ามฟาก ให้บริการ 953 เที่ยว ผู้โดยสาร 19,213 คน
เรือภัตตาคาร ให้บริการ 20 เที่ยว ผู้โดยสาร 4,596 คน

คลองแสนแสบ
เรือโดยสารคลองแสนแสบ ให้บริการ 89 เที่ยว ผู้โดยสาร 8,390 คน

ส่วนภูมิภาค
เรือโดยสาร ให้บริการ 3,680 เที่ยว ผู้โดยสาร 169,976 คน

สำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ กลุ่มสื่อสาร รายงาน

ข่าว / ข้อมูลความปลอดภัยทางน้ำ

วันที่:05 พฤษภาคม 2566

เข้าชม:61

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin (S)

แกลเลอรี่