กรมเจ้าท่า รายงานข้อมูลการเดินทางโดยระบบการขนส่งสาธารณะทางน้ำ ประจำวันที่ 6 พ.ค. 66

เรือด่วนเจ้าพระยา ให้บริการ 48 เที่ยว ผู้โดยสาร 4,113 คน
เรือไฟฟ้าเจ้าพระยา ให้บริการ 48 เที่ยว ผู้โดยสาร 2,260 คน
เรือโดยสารข้ามฟาก ให้บริการ 929 เที่ยว ผู้โดยสาร 18,986 คน
เรือภัตตาคาร ให้บริการ 25 เที่ยว ผู้โดยสาร 6,056 คน

คลองแสนแสบ
เรือโดยสารคลองแสนแสบ ให้บริการ 70 เที่ยว ผู้โดยสาร 8,527 คน

ส่วนภูมิภาค
เรือโดยสาร ให้บริการ 3,865 เที่ยว ผู้โดยสาร 182,368 คน

สำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ กลุ่มสื่อสาร รายงาน

ข่าว / ข้อมูลความปลอดภัยทางน้ำ

วันที่:06 พฤษภาคม 2566

เข้าชม:76

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin (S)

แกลเลอรี่