กรมเจ้าท่า รายงานข้อมูลการเดินทางโดยระบบการขนส่งสาธารณะทางน้ำ ประจำวันที่ 7 พ.ค. 66

กรมเจ้าท่า รายงานข้อมูลการเดินทางโดยระบบการขนส่งสาธารณะทางน้ำ ประจำวันที่ 7 พ.ค. 66

ส่วนกลาง
แม่น้ำเจ้าพระยา

เรือด่วนเจ้าพระยา ให้บริการ 40 เที่ยว ผู้โดยสาร 2,763 คน
เรือไฟฟ้าเจ้าพระยา ให้บริการ 40 เที่ยว ผู้โดยสาร 2,085 คน
เรือโดยสารข้ามฟาก ให้บริการ 928 เที่ยว ผู้โดยสาร 20,622 คน
เรือภัตตาคาร ให้บริการ 21 เที่ยว ผู้โดยสาร 4,360 คน

คลองแสนแสบ
เรือโดยสารคลองแสนแสบ ให้บริการ 66 เที่ยว ผู้โดยสาร 7,915 คน

ส่วนภูมิภาค
เรือโดยสาร ให้บริการ 3,637 เที่ยว ผู้โดยสาร 166,314 คน

สำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ กลุ่มสื่อสาร รายงาน

ข่าว / ข้อมูลความปลอดภัยทางน้ำ

วันที่:07 พฤษภาคม 2566

เข้าชม:86

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin (S)

แกลเลอรี่