กรมเจ้าท่า รายงานข้อมูลการเดินทางโดยระบบการขนส่งสาธารณะทางน้ำ ประจำวันที่ 8 พ.ค. 66

กรมเจ้าท่า รายงานข้อมูลการเดินทางโดยระบบการขนส่งสาธารณะทางน้ำ ประจำวันที่ 8 พ.ค. 66

ส่วนกลาง
แม่น้ำเจ้าพระยา

เรือด่วนเจ้าพระยา ให้บริการ 104 เที่ยว ผู้โดยสาร 10,447 คน
เรือไฟฟ้าเจ้าพระยา ให้บริการ 48 เที่ยว ผู้โดยสาร 2,338 คน
เรือโดยสารข้ามฟาก ให้บริการ 962 เที่ยว ผู้โดยสาร 20,714 คน
เรือภัตตาคาร ให้บริการ 24 เที่ยว ผู้โดยสาร 4,320 คน

คลองแสนแสบ
เรือโดยสารคลองแสนแสบ ให้บริการ 164 เที่ยว ผู้โดยสาร 24,165 คน

ส่วนภูมิภาค
เรือโดยสาร ให้บริการ 2,925 เที่ยว ผู้โดยสาร 144,061 คน

สำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ กลุ่มสื่อสาร รายงาน

ข่าว / ข้อมูลความปลอดภัยทางน้ำ

วันที่:08 พฤษภาคม 2566

เข้าชม:95

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin (S)

แกลเลอรี่