กรมเจ้าท่า รายงานข้อมูลการใช้บริการระบบขนส่งทางน้ำ เรือโดยสาร ประจำวันที่ 18 พ.ย. 65

กรมเจ้าท่า รายงานข้อมูลการเดินทางโดยระบบการขนส่งสาธารณะทางน้ำ ประจำวันที่ 18 พ.ย. 65

ส่วนกลาง
แม่น้ำเจ้าพระยา

เรือด่วนเจ้าพระยา ให้บริการ 75 เที่ยว ผู้โดยสาร 5,067 คน
เรือไฟฟ้าเจ้าพระยา ให้บริการ 16 เที่ยว ผู้โดยสาร 326 คน
เรือโดยสารข้ามฟาก ให้บริการ 834 เที่ยว ผู้โดยสาร 17,637 คน
เรือภัตตาคาร ให้บริการ 14 เที่ยว ผู้โดยสาร 3,158 คน

คลองแสนแสบ
เรือโดยสารคลองแสนแสบ ให้บริการ 156 เที่ยว ผู้โดยสาร 20,752 คน

ส่วนภูมิภาค
เรือโดยสาร ให้บริการ 2,306 เที่ยว ผู้โดยสาร 120,350 คนสำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ กลุ่มสื่อสาร รายงาน

ข่าว / ข้อมูลความปลอดภัยทางน้ำ

วันที่:18 พฤศจิกายน 2565

เข้าชม:

Post View : 14

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin (C)

แกลเลอรี่