กรมเจ้าท่า รายงานข้อมูลการใช้บริการระบบขนส่งทางน้ำ เรือโดยสาร ประจำวันที่ 22 พ.ย. 65

กรมเจ้าท่า รายงานข้อมูลการเดินทางโดยระบบการขนส่งสาธารณะทางน้ำ ประจำวันที่ 22 พ.ย. 65

ส่วนกลาง
แม่น้ำเจ้าพระยา
เรือด่วนเจ้าพระยา ให้บริการ 104 เที่ยว ผู้โดยสาร 11,932 คน
เรือไฟฟ้าเจ้าพระยา ให้บริการ 8 เที่ยว ผู้โดยสาร 204 คน
เรือโดยสารข้ามฟาก ให้บริการ 880 เที่ยว ผู้โดยสาร 18,344 คน
เรือภัตตาคาร ให้บริการ 14 เที่ยว ผู้โดยสาร 1,894 คน
คลองแสนแสบ
เรือโดยสารคลองแสนแสบ ให้บริการ 166 เที่ยว ผู้โดยสาร 21,866 คน
ส่วนภูมิภาค
เรือโดยสาร ให้บริการ 2,296 เที่ยว ผู้โดยสาร 108,931 คน

สำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ กลุ่มสื่อสาร รายงาน

วันที่:22 พฤศจิกายน 2565

เข้าชม:191

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin (C)

แกลเลอรี่