กรมเจ้าท่า รายงานข้อมูลการใช้บริการระบบขนส่งทางน้ำ เรือโดยสาร ประจำวันที่ 5 ธ.ค. 65

กรมเจ้าท่า รายงานข้อมูลการเดินทางโดยระบบการขนส่งสาธารณะทางน้ำ ประจำวันที่ 5 ธ.ค. 65

ส่วนกลาง
แม่น้ำเจ้าพระยา
เรือด่วนเจ้าพระยา ให้บริการ 46 เที่ยว ผู้โดยสาร 4,215 คน
เรือไฟฟ้าเจ้าพระยา ให้บริการ 0 เที่ยว ผู้โดยสาร 0 คน
เรือโดยสารข้ามฟาก ให้บริการ 808 เที่ยว ผู้โดยสาร 17,702 คน
เรือภัตตาคาร ให้บริการ 27 เที่ยว ผู้โดยสาร 4,919 คน

คลองแสนแสบ
เรือโดยสารคลองแสนแสบ ให้บริการ 70 เที่ยว ผู้โดยสาร 7,314 คน

ส่วนภูมิภาค
เรือโดยสาร ให้บริการ 2,501 เที่ยว ผู้โดยสาร 124,332 คน

สำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ กลุ่มสื่อสาร รายงาน

วันที่:05 ธันวาคม 2565

เข้าชม:69

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin (C)

แกลเลอรี่