กรมเจ้าท่า รายงานข้อมูลการใช้บริการระบบขนส่งทางน้ำ เรือโดยสาร ประจำวันที่ 6 ธ.ค. 65

กรมเจ้าท่า รายงานข้อมูลการเดินทางโดยระบบการขนส่งสาธารณะทางน้ำ ประจำวันที่ 6 ธ.ค. 65

ส่วนกลาง
แม่น้ำเจ้าพระยา
เรือด่วนเจ้าพระยา ให้บริการ 107 เที่ยว ผู้โดยสาร 12,056 คน
เรือไฟฟ้าเจ้าพระยา ให้บริการ 60 เที่ยว ผู้โดยสาร 1,823 คน
เรือโดยสารข้ามฟาก ให้บริการ 880 เที่ยว ผู้โดยสาร 19,057 คน
เรือภัตตาคาร ให้บริการ 22 เที่ยว ผู้โดยสาร 4,238 คน

คลองแสนแสบ
เรือโดยสารคลองแสนแสบ ให้บริการ 162 เที่ยว ผู้โดยสาร 21,978 คน

ส่วนภูมิภาค
เรือโดยสาร ให้บริการ 2,465 เที่ยว ผู้โดยสาร 115,137 คน

สำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ กลุ่มสื่อสาร รายงาน

วันที่:06 ธันวาคม 2565

เข้าชม:75

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin (C)

แกลเลอรี่