กรมเจ้าท่า รายงานข้อมูลการเดินทางโดยระบบการขนส่งสาธารณะทางน้ำ ประจำวันที่ 14 มี.ค. 66

กรมเจ้าท่า รายงานข้อมูลการเดินทางโดยระบบการขนส่งสาธารณะทางน้ำ ประจำวันที่ 14 มี.ค. 66

ส่วนกลาง
แม่น้ำเจ้าพระยา

เรือด่วนเจ้าพระยา ให้บริการ 106 เที่ยว ผู้โดยสาร 13,718 คน
เรือไฟฟ้าเจ้าพระยา ให้บริการ 44 เที่ยว ผู้โดยสาร 1,975 คน
เรือโดยสารข้ามฟาก ให้บริการ 1,017 เที่ยว ผู้โดยสาร 21,828 คน
เรือภัตตาคาร ให้บริการ 19 เที่ยว ผู้โดยสาร 3,151 คน

คลองแสนแสบ
เรือโดยสารคลองแสนแสบ ให้บริการ 170 เที่ยว ผู้โดยสาร 29,127 คน

ส่วนภูมิภาค
เรือโดยสาร ให้บริการ 3,281 เที่ยว ผู้โดยสาร 147,257 คน

สำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ กลุ่มสื่อสาร รายงาน

วันที่:15 มีนาคม 2566

เข้าชม:40

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin (P)

แกลเลอรี่