กรมเจ้าท่า รายงานข้อมูลการเดินทางโดยระบบการขนส่งสาธารณะทางน้ำ ประจำวันที่ 15 มี.ค. 66

กรมเจ้าท่า รายงานข้อมูลการเดินทางโดยระบบการขนส่งสาธารณะทางน้ำ ประจำวันที่ 15 มี.ค. 66

ส่วนกลาง
แม่น้ำเจ้าพระยา

เรือด่วนเจ้าพระยา ให้บริการ 106 เที่ยว ผู้โดยสาร 13,520 คน
เรือไฟฟ้าเจ้าพระยา ให้บริการ 44 เที่ยว ผู้โดยสาร 2,150 คน
เรือโดยสารข้ามฟาก ให้บริการ 954 เที่ยว ผู้โดยสาร 21,159 คน
เรือภัตตาคาร ให้บริการ 24 เที่ยว ผู้โดยสาร 5,188 คน

คลองแสนแสบ
เรือโดยสารคลองแสนแสบ ให้บริการ 168 เที่ยว ผู้โดยสาร 29,149 คน

ส่วนภูมิภาค
เรือโดยสาร ให้บริการ 3,172 เที่ยว ผู้โดยสาร 143,780 คน

สำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ กลุ่มสื่อสาร รายงาน

วันที่:16 มีนาคม 2566

เข้าชม:33

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin (P)

แกลเลอรี่