กรมเจ้าท่า รายงานข้อมูลการเดินทางโดยระบบการขนส่งสาธารณะทางน้ำ ประจำวันที่ 16 มี.ค. 66

กรมเจ้าท่า รายงานข้อมูลการเดินทางโดยระบบการขนส่งสาธารณะทางน้ำ ประจำวันที่ 16 มี.ค. 66

ส่วนกลาง
แม่น้ำเจ้าพระยา

เรือด่วนเจ้าพระยา ให้บริการ 106 เที่ยว ผู้โดยสาร 14,478 คน
เรือไฟฟ้าเจ้าพระยา ให้บริการ 44 เที่ยว ผู้โดยสาร 1,970 คน
เรือโดยสารข้ามฟาก ให้บริการ 961 เที่ยว ผู้โดยสาร 20,978 คน
เรือภัตตาคาร ให้บริการ 23 เที่ยว ผู้โดยสาร 4,754 คน

คลองแสนแสบ
เรือโดยสารคลองแสนแสบ ให้บริการ 165 เที่ยว ผู้โดยสาร 29,113 คน

ส่วนภูมิภาค
เรือโดยสาร ให้บริการ 3,334 เที่ยว ผู้โดยสาร 153,602 คน

สำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ กลุ่มสื่อสาร รายงาน

วันที่:17 มีนาคม 2566

เข้าชม:31

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin (P)

แกลเลอรี่