กรมเจ้าท่า รายงานข้อมูลการเดินทางโดยระบบการขนส่งสาธารณะทางน้ำ ประจำวันที่ 17 มี.ค. 66

กรมเจ้าท่า รายงานข้อมูลการเดินทางโดยระบบการขนส่งสาธารณะทางน้ำ ประจำวันที่ 17 มี.ค. 66

ส่วนกลาง
แม่น้ำเจ้าพระยา

เรือด่วนเจ้าพระยา ให้บริการ 106 เที่ยว ผู้โดยสาร 13,839 คน
เรือไฟฟ้าเจ้าพระยา ให้บริการ 44 เที่ยว ผู้โดยสาร 2,058 คน
เรือโดยสารข้ามฟาก ให้บริการ 957 เที่ยว ผู้โดยสาร 20,773 คน
เรือภัตตาคาร ให้บริการ 29 เที่ยว ผู้โดยสาร 6,425 คน

คลองแสนแสบ
เรือโดยสารคลองแสนแสบ ให้บริการ 170 เที่ยว ผู้โดยสาร 29,025 คน

ส่วนภูมิภาค
เรือโดยสาร ให้บริการ 3,458 เที่ยว ผู้โดยสาร 161,113 คน

สำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ กลุ่มสื่อสาร รายงาน

วันที่:19 มีนาคม 2566

เข้าชม:30

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin (P)

แกลเลอรี่