กรมเจ้าท่า รายงานข้อมูลการเดินทางโดยระบบการขนส่งสาธารณะทางน้ำ ประจำวันที่ 18 มี.ค. 66

กรมเจ้าท่า รายงานข้อมูลการเดินทางโดยระบบการขนส่งสาธารณะทางน้ำ ประจำวันที่ 18 มี.ค. 66

ส่วนกลาง
แม่น้ำเจ้าพระยา

เรือด่วนเจ้าพระยา ให้บริการ 48 เที่ยว ผู้โดยสาร 4,223 คน
เรือไฟฟ้าเจ้าพระยา ให้บริการ 44 เที่ยว ผู้โดยสาร 1,826 คน
เรือโดยสารข้ามฟาก ให้บริการ 908 เที่ยว ผู้โดยสาร 20,512 คน
เรือภัตตาคาร ให้บริการ 32 เที่ยว ผู้โดยสาร 7,572 คน

คลองแสนแสบ
เรือโดยสารคลองแสนแสบ ให้บริการ 69 เที่ยว ผู้โดยสาร 9,164 คน

ส่วนภูมิภาค
เรือโดยสาร ให้บริการ 3,633 เที่ยว ผู้โดยสาร 171,122 คน

สำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ กลุ่มสื่อสาร รายงาน

วันที่:19 มีนาคม 2566

เข้าชม:45

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin (P)

แกลเลอรี่