กรมเจ้าท่า รายงานข้อมูลการเดินทางโดยระบบการขนส่งสาธารณะทางน้ำ ประจำวันที่ 19 มี.ค. 66

กรมเจ้าท่า รายงานข้อมูลการเดินทางโดยระบบการขนส่งสาธารณะทางน้ำ ประจำวันที่ 19 มี.ค. 66

ส่วนกลาง
แม่น้ำเจ้าพระยา

เรือด่วนเจ้าพระยา ให้บริการ 40 เที่ยว ผู้โดยสาร 3,810 คน
เรือไฟฟ้าเจ้าพระยา ให้บริการ 36 เที่ยว ผู้โดยสาร 1,833 คน
เรือโดยสารข้ามฟาก ให้บริการ 916 เที่ยว ผู้โดยสาร 19,871 คน
เรือภัตตาคาร ให้บริการ 25 เที่ยว ผู้โดยสาร 5,361 คน

คลองแสนแสบ
เรือโดยสารคลองแสนแสบ ให้บริการ 62 เที่ยว ผู้โดยสาร 8,256 คน

ส่วนภูมิภาค
เรือโดยสาร ให้บริการ 3,723 เที่ยว ผู้โดยสาร 167,644 คน

สำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ กลุ่มสื่อสาร รายงาน

วันที่:20 มีนาคม 2566

เข้าชม:34

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin (S)

แกลเลอรี่