กรมเจ้าท่า เตรียมพร้อมอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยทางน้ำ ในช่วงวันหยุดราชการกรณีพิเศษ

⚓ ข่าวประชาสัมพันธ์ กรมเจ้าท่า⚓

กรมเจ้าท่า เตรียมพร้อมอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยทางน้ำ ในช่วงวันหยุดราชการกรณีพิเศษ

วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 นายสมพงษ์ จิรศิริเลิศ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านปฏิบัติการ เป็นประธานในการประชุมเตรียมพร้อมก่อนวันหยุดราชการกรณีพิเศษ ระหว่างวันที่ 13-17 กรกฎาคม 2565 และ 28-31 กรกฎาคม 2565 พร้อมด้วยสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 1-7 สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขา ร่วมประชุมผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมวิสูตรสาคร ชั้น 4 อาคาร 162 ปี กรมเจ้าท่า

ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2565 มีวันหยุดยาวต่อเนื่องหลายวัน คาดว่าจะมีประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางกลับภูมิลำเนา และเดินทางท่องเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวทางน้ำที่สำคัญๆเป็นจำนวนมาก กรมเจ้าท่า มีหน้าที่ในการดูแลรักษาความปลอดภัยทางน้ำ ได้ออกมาตรการเพื่อความปลอดภัยและมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 มาตรการเตือนให้ใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือและใช้เรือในช่วงวันหยุดราชการกรณีพิเศษ
และคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อตรวจสภาพความปลอดภัยเรือโดยสาร เรือภัตตาคารและท่าเทียบเรือต่างๆ พร้อมจัดตั้งศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางน้ำ จุดอำนวยความสะดวกและประชาสัมพันธ์ทางน้ำประจำท่าเทียบเรือ อีกทั้งยังเข้มงวดกวดขันการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติการเพื่อความปลอดภัย เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ประจำท่าเทียบเรือ กำชับผู้โดยสารให้สวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดการเดินทางทางน้ำ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด

กรมเจ้าท่า มีการจัดตั้งศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางน้ำ กรมเจ้าท่า ส่วนกลาง จำนวน 2 จุด ได้แก่ ท่าเรือท่าช้างและท่าเรือสาทร ส่วนภูมิภาค จำนวน 70 จุด รวมทั้งสิ้น 72 จุด อัตรากำลังพล จำนวน 695 คน เรือรักษาการณ์ จำนวน 67 ลำ ในการดูแลรักษาความปลอดภัยทางน้ำ พร้อมร่วมทำงานแบบบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ได้แก่ กองทัพเรือ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กองบังคับการตำรวจน้ำ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เครือข่ายอาสาวารี พร้อมกันนี้ กรมเจ้าท่าขอความร่วมมือประชาชนและนักท่องเที่ยวโปรดเชื่อฟังเจ้าหน้าที่ประจำท่าเทียบเรือ ระมัดระวังในการขึ้น-ลงเรือ ต้องสวมใส่เสื้อชูชีพ และกำชับผู้โดยสารให้สวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาขณะเดินทางทางน้ำ เพื่อให้วันหยุดราชการกรณีพิเศษ มีแต่ความปลอดภัย อุบัติเหตุต้องเป็นศูนย์ ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคม ทั้งนี้ หากพบเห็นเหตุการณ์ความไม่ปลอดภัยทางน้ำ สามารถโทรแจ้งสายด่วน 1199 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
———————————————
5 กรกฎาคม 2565
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม
www.md.go.th

วันที่:05 กรกฎาคม 2565

เข้าชม:469

ข้อมูลโดย: prmd

แกลเลอรี่