กรมเจ้าท่า โดยสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุพรรณบุรี ตรวจสอบคุณภาพอากาศในพื้นที่รับผิดชอบ

วันที่ 15 ตุลาคม 2562 กรมเจ้าท่า โดยสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุพรรณบุรี ตรวจสอบคุณภาพอากาศโดยเทียบเคียงกับสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศพื้นที่ใกล้เคียงจำนวน 3 สถานี ประกอบด้วย 1.โครงการชลประทานนครสวรรค์ ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 2.สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดกาญจนบุรี ต.บ้านเหนือ อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 3.โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา ซึ่งสถานการณ์ฝุ่นควันและสภาพอากาศ เวลา 12.00 น.อยู่ในสภาวะปกติ ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ไม่เกินค่ามาตรฐาน คุณภาพอากาศโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก ทั้งนี้ได้ออกสุ่มตรวจการปล่อยมลพิษ(ควัน)ของเรือด้วยสายตา พบว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติ ซึ่งสามารถติดตามสถานการณ์และการรายงานสภาพอากาศแบบReal time ทั้ง 3 สถานีตรวจวัดได้ที่ http://air4thai.pcd.go.th/webV2/region.php?region=7

วันที่:15 ตุลาคม 2562

เข้าชม:

Post View : 16

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin

เอกสารแนบ: