กรมเจ้าท่า โดยสำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ นำโดยชุดเรือขุดลอกร่องน้ำพื้นที่ป่าชายเลน และ รถขุด จบ.2 ปฎิบัติงานขุดลอกร่องน้ำคลองสลัก อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด

กรมเจ้าท่า โดยสำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ
นำโดยชุดเรือขุดลอกร่องน้ำพื้นที่ป่าชายเลน และ รถขุด จบ.2
ปฎิบัติงานขุดลอกร่องน้ำคลองสลัก อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด โดยมีนายณรงค์ฤทธิ์
ภาคภูมิ นายช่างไฟฟ้าชำนาญงานปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วย เริ่มขุดตั้งแต่วันที่ 13
สิงหาคม 2562 ระยะเวลา 90 วัน แผนงานเนื้อดิน 53
,231.25 ลบ.ม.ระยะทาง 1,100
เมตร ความลึก 1.50 เมตรจากน้ำลงต่ำสุด ผลงานที่ทำได้ 785 เมตร เนื้อดิน 37
,982
ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 71.35 วัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขความตื้นเขินของร่องน้ำจากดินเลน
ขยะ วัสดุต่างๆที่กีดขวางทางน้ำเมื่อแล้วเสร็จตามแผนงานจะทำให้ผู้ใข้ร่องน้ำได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการนำเรือเข้า-ออกและช่วยในการระบายน้ำจากคลองสลักป้องกันอุทกภัยในพื้นที่

วันที่:15 ตุลาคม 2562

เข้าชม:

Post View : 15

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin