กรมเจ้าท่า ให้การต้อนรับคณะทำงานด้านการขนส่งเอเปค (APEC Transportation Working Group: TPTWG) ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมกรมเจ้าท่า

กรมเจ้าท่า ให้การต้อนรับคณะทำงานด้านการขนส่งเอเปค (APEC Transportation Working Group: TPTWG) ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมกรมเจ้าท่า

กระทรวงคมนาคม ในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุมคณะทำงานด้านการขนส่งของเอเปค ครั้งที่ 52 (APEC Transportation Working Group: TPTWG 52) ระหว่างวันที่ 14 -16 กันยายน 2565 ที่จัดขึ้นภายใต้เป้าหมายหลัก คือ การขนส่งที่ไร้รอยต่อ อัจฉริยะ และยั่งยืน เพื่ออำนวยความสะดวกการค้า การลงทุน และฟื้นฟูความเชื่อมโยงด้านการเดินทางและการท่องเที่ยวในเขตเศรษฐกิจเอเปคและระดับโลก สำหรับการประชุม Maritime Experts’ Group (MEG) ซึ่งเป็นการประชุมผู้เชี่ยวชาญในภาคการขนส่งทางน้ำ ที่ผ่านมา กรมเจ้าท่าได้นำเสนอนโยบายในการพัฒนาเศรษฐกิจในภาคการขนส่งทางน้ำที่มีความปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ในการนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้มอบหมายให้กรมเจ้าท่า เป็นเจ้าภาพในการพาคณะฯ เข้าเยี่ยมชมกรมเจ้าท่า พร้อมศึกษาประวัติศาสตร์ รวมถึงการดำเนินงานของกรมเจ้าท่า ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแล ความปลอดภัยและการขนส่งทางน้ำ โดยมี นายสมชาย สุมนัสขจรกุล รองอธิบดีกรมเจ้าท่าด้านวิชาการ นายภูริพัฒน์ ธีระกุลพิศุทธิ์ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านปลอดภัย พร้อมคณะ ร่วมให้การต้อนรับ พร้อมนำเยี่ยมชมบริเวณรอบกรมเจ้าท่า อาทิ ตึกเจ้าสัวเส็ง เรือนพระยาวิสูตรสาคร และศูนย์ปฏิบัติการควบคุมความปลอดภัยและการจราจรทางน้ำ (อาคาร 39)

วันที่:20 กันยายน 2565

เข้าชม:542

ข้อมูลโดย: prmd

แกลเลอรี่