การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 2 งานศึกษาวางแผนแม่บทและสำรวจออกแบบเพื่อเสริมทรายป้องกันการกัดเซาะสนับสนุนการท่องเที่ยวชายหาดชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 2

งานศึกษาวางแผนแม่บทและสำรวจออกแบบเพื่อเสริมทรายป้องกันการกัดเซาะสนับสนุนการท่องเที่ยวชายหาดชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

วันพฤหัส ที่ 16 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. – 12.00 น. 

ณ ห้องปนะชุมแกรนด์บอลรูล โรงแรมลองบีชชะอำ ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

 

เอกสารเพิ่มเติม

 

 

วันที่:30 พฤษภาคม 2565

เข้าชม:191

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin (J)