การประชุมสัมนา ครั้งที่ 2 โครงการศึกษาวางแผนแม่บทและสำรวจออกแบบเสริมทรายป้องกันการกัดเซาะสนับสนุนการท่องเที่ยวบริเวณเขาหลักถึงแหลมปะการัง ตำบลตะกั่วป่า จังหวัดพังงา

วันที่:21 มีนาคม 2565

เข้าชม:

Post View : 199

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin