การสำรวจความถึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือประชาชนปี พ.ศ. 2565

สํานักงาน ก.พ.ร. ขอเชิญร่วมตอบแบบสํารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ
ปี พ.ศ. 2565 เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาบริการภาครัฐและอํานวยความสะดวกแก่ประชาชน
ได้ที่ลิงก์ https://opdc22.bitco.ltd/ หรือสแกน QR code ที่ปรากฏด้านล่าง
#ทุกความเห็นมีความหมาย #อํานวยความสะดวก #betterservice

 

วันที่:01 มิถุนายน 2565

เข้าชม:214

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin (C)