กิจกรรม “พายเรือเพื่อเจ้าพระยา เก็บขยะจากปากน้ำโพถึงสมุทรปราการ ปีที่ 2” ระหว่างวันที่ 1-10 ตุลาคม 2562

1. วันที่ 8
ตุลาคม 2562 เจ้าหน้าที่ จภ.2 (นบ.) ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมดังกล่าว ณ
ศาลากลางหลังเก่า จ.ปทุมธานี พร้อมเข้าร่วมกิจกรรมคัดแยกขยะ ณ วัดบางเดื่อ จ.
ปทุมธานี โดยเรือยนต์ตรวจการ เจ้าท่า
212 ได้รับมอบภารกิจควบคุมดูแลความปลอดภัยทางน้ำ
รับช่วงต่อจากจากเรือยนต์ตรวจการจากเจ้าท่าอยุธยา ณ บริเวณวัดบางเดื่อ
และควบคุมดูแลความปลอดภัยทางน้ำพร้อมให้ความร่วมมือในการนำสื่อมวลชนลงเรือถ่ายทอดกิจกรรมจากวัดบางเดื่อ
ถึงวัดปรมัยยิกาวาส จ. นนทบุรี


2. วันที่ 9 ตุลาคม 2562 เจ้าหน้าที่ ผจภ. 2 (นบ.) ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมดังกล่าว ณ
โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จ. นนทบุรี และเรือยนต์ตรวจการเจ้าท่า
248 ได้รับมอบภารกิจควบคุมดูแลความปลอดภัยทางน้ำจากวัดปรมัยยิกาวาส
จ. นนทบุรี ส่งมอบภารกิจให้เรือยนต์ตรวจการณ์ของกรมเจ้าท่า ณ
ท่าเทียบเรือสะพานพระราม
7 และเรือยนต์ตรวจการเจ้าท่า
212 ควบคุมดูแลความปลอดภัยทางน้ำเข้าร่วมพิธีเปิด
ณ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
และดูแลความปลอดภัยทางน้ำไปส่งมอบภารกิจให้เรือยนต์ตรวจการจากกรม เจ้าท่า ณ
ท่าเทียบเรือพระราม
โดยการควบคุมดูแลความปลอดภัยทางน้ำเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

วันที่:10 ตุลาคม 2562

เข้าชม:

Post View : 15

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin