ข่าวกรมเจ้าท่าฉบับที่ 37/2562 กรมเจ้าท่า จัดโครงการเยาวชนรักษ์น้ำ รุ่นที่ 48 จังหวัดเพชรบุรี และรุ่นที่ 49 จังหวัดสมุทรสงคราม

กรมเจ้าท่า โดยฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม จัดโครงการเยาวชนรักษ์น้ำ รุ่นที่ 48 จังหวัดเพชรบุรี ในวันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมตำบลบางตะบูน  ตำบลบ้านแหลม อำเภอบางตะบูน จังหวัดเพชรบุรีและรุ่นที่  49 ณ ห้องประชุมโรงเรีนอัมพวันวิทยาลัย จังหวัดสมุทรสงคราม ในวันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 ตำบลอัมพวา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีเยาวชนจากโรงเรียนในพื้นที่เข้าร่วมโครงการ รุ่นละ 120 คน 

วันที่:26 สิงหาคม 2562

เข้าชม:

Post View : 16

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin

เอกสารแนบ: