ข่าวกรมเจ้าท่าฉบับที่ 40/2562 นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า มอบนโยบายเพื่อขับเคลื่อนงานของกรมเจ้าท่าเนื่องในโอกาสรับตำแหน่งใหม่

นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า 
มอบนโยบายเพื่อขับเคลื่อนงานของกรมเจ้าท่าเนื่องในโอกาสรับตำแหน่งใหม่
วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า มอบนโยบายเพื่อขับเคลื่อนงานของกรมเจ้าท่า โดยมีนายสมชาย สุมนัสขจรกุล รองอธิบดีกรมเจ้าท่า (ด้านส่งเสริมการขนส่งทางน้ำ) นายกริชเพชร ชัยช่วย รองอธิบดีกรมเจ้าท่า (ด้านมาตรฐานการขนส่งทางน้ำ) พร้อมด้วยผู้บริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและเจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่า เข้ารับมอบนโยบาย ในการนี้นายสมชาย สุมนัสขจรกุล รองอธิบดีกรมเจ้าท่า (ด้านส่งเสริมการขนส่งทางน้ำ) เป็นผู้แทนคณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่า กล่าวแสดงความยินดีพร้อมมอบกระเช้าผลไม้ เนื่องในโอกาสรับตำแหน่งใหม่ให้กับนายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า ณ ห้องประชุมป่าสัก อาคาร 6 ชั้น 3 จากนั้น อธิบดีกรมเจ้าท่า ร่วมพบปะพูดคุยแก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่า พร้อมมอบนโยบายเพื่อขับเคลื่อนงานของกรมเจ้าท่า ดังนี้
1.การเตรียมความพร้อมในด้านความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวก ในพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนิน โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ในวันที่ 24 ตุลาคม 2562 
2.เข้าสู่ฤดูกาลท่องเที่ยว จะต้องเน้นย้ำกำชับความปลอดภัย ในการตรวจตราเรือโดยสาร เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและยกระดับความปลอดภัยต่อประชาชนในการเดินทางทางน้ำ
3.เร่งรัดติดตามระบบ VTS เฟส 3 ตามนโยบายนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ – นราธิวาสและฝั่งอันดามัน เพื่อตรวจตราเรือที่เดินทางอยู่ภายในบริเวณที่รับผิดชอบ
4.การบริหารปรับปรุงภูมิทัศน์และยกระดับท่าเรือต่างๆ ในแม่น้ำเจ้าพระยา โดยพัฒนาท่าเรือราชินี เพื่อยกระดับจุดเชื่อมต่อระบบโดยสารสาธารณะ ระหว่างระบบรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงิน สถานีสนามไชยและเรือด่วนเจ้าพระยาในท่าเรือราชินี
5.เร่งรัดให้ดำเนินการโครงการต่างๆ ของกรมเจ้าท่าแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 2563
6.การติดตามโครงการท่าเรือคลองวาฬ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้ดำเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมกิจการท่าเรือและสนับสนุนการขนส่งทางน้ำให้เป็นรูปธรรม
7.การเตรียมความพร้อมรองรับการตรวจประเมินจาก EU ในเรื่องการทำประมงผิดกฎหมาย (iuu fishing) โดยจะเดินทางมาตรวจประเทศไทยภายในเดือนธันวาคมปี2562 และการเตรียมการรองรับการตรวจสอบประเทศสมาชิกองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (imo audit) ในปี 2564 นี้ 
ทั้งนี้ อธิบดีกรมเจ้าท่า กล่าวว่า ขอให้ทุกหน่วยงานตั้งใจปฏิบัติงานด้วยความเข้มแข็งมุ่งมั่นทำงานร่วมกันเปรียบเสมือนพี่น้องชาวเจ้าท่า ดังคำที่ว่า One MD One Family

วันที่:02 ตุลาคม 2562

เข้าชม:

Post View : 16

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin

เอกสารแนบ: