ข่าวกรมเจ้าท่าฉบับที่ 43/2562 กรมเจ้าท่าเข้าตรวจสอบ สิ่งล่วงล้ำลำน้ำ (รีสอร์ทพูลวิลล่า) จังหวัดสมุทรปราการ

กรมเจ้าท่าเข้าตรวจสอบ
สิ่งล่วงล้ำลำน้ำ (รีสอร์ทพูลวิลล่า) จังหวัดสมุทรปราการ

          ตามที่ปรากฏภาพบนสื่อสังคมออนไลน์
จ่อรื้อถอนสะพาน “พูลวิลล่าฉาว” คุ้งบางกะเจ้า
รุกลำน้ำเจ้าพระยา-เบรกทำโรงแรม
https://mgronline.com/onlinesection/detail/9620000101581

          สืบเนื่องมาจากเฟซบุ๊ก
“ต้นกล้ากระเพาะหมู” ซึ่งเป็นเพจข้อมูลข่าวสารของชาวบ้านคุ้งบางกะเจ้า อ.พระประแดง
จ.สมุทรปราการ เปิดเผยถึงกรณีที่มีผู้ประกอบการรีสอร์ทพูลวิลล่าแห่งหนึ่ง
มีลักษณะทำเป็นห้องพักริมแม่น้ำเจ้าพระยา สูง 3 ชั้น พร้อมกับท่าน้ำยื่นออกมาในลำน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างชัดเจน
ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวถูกประกาศให้เป็นพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม
และไม่ได้รับใบอนุญาตในการก่อสร้างจากกรมเจ้าท่าและ อบต. เป็นเหตุให้ต้องรื้อถอน

         นายวิทยา
ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า ได้สั่งการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสมุทรปราการ
เร่งตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าวอย่างเร่งด่วน ในการนี้นายอำนาจ สอนหมวก
ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสมุทรปราการ เร่งเข้าตรวจสอบโดยมีรายละเอียด ดังนี้

         1.
สิ่งล่วงล้ำลำน้ำที่ปลูกสร้างดังกล่าวเป็นของ นายคณีอาจ แดนดำรงสุข ใบอนุญาต
เลขที่ 2/2562 ออกเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2562 ได้ขออนุญาตประเภทสะพานปรับระดับและโป๊ะเทียบเรือ

         2.
ใบอนุญาตดังกล่าวออกหลังกฎกระทรวง
ประกาศพื้นที่คุ้งบางกะเจ้าเป็นเขตคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ซึ่งออกเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ตามกฎกระทรวง ข้อ 3(4) ระบุว่าห้ามก่อสร้างท่าเทียบเรือสำราญและกีฬา
ซึ่งสิ่งล่วงล้ำลำน้ำดังกล่าวไม่อยู่ในประเภทที่ห้ามก่อสร้างในกฎกระทรวงฯ

         ทั้งนี้
นายไพศาล เติมวรรธนภัทร์ กำนันตำบลทรงคนอง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ ได้มี
การสอบถามเจ้าหน้าที่สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสมุทรปราการ เกี่ยวกับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำดังกล่าว
โดยได้อธิบายให้ทราบว่า
สิ่งล่วงล้ำลำน้ำดังกล่าว สามารถอนุญาตได้ตามกฎกระทรวงที่ 63 (พ.ศ.2537)
ซึ่งทางจังหวัดได้ออกหนังสือรับรอง
ไม่เป็นอุปสรรคต่อแผนพัฒนาจังหวัด ผังเมือง
และการรักษาสภาพแวดล้อมของจังหวัดและไม่ขัดกฎกระทรวง ที่ประกาศคุ้มครองคุ้งบางกระเจ้าเป็นเขตคุ้มครองสิ่งแวดล้อมที่ห้ามก่อสร้าง

วันที่:11 พฤศจิกายน 2562

เข้าชม:

Post View : 13

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin

เอกสารแนบ: