ข่าวกรมเจ้าท่า ฉบับที่ 17/2563 จำนวนและรายชื่อเรือไทยในบัญชีสีขาว (White List) ครั้งที่ 2

ข่าวประกาศ

 

ข่าวกรมเจ้าท่า ฉบับที่ 17/2563 กรมเจ้าท่า ออกประกาศที่ 71/2563 เรื่อง จำนวนและรายชื่อเรือไทยในบัญชีสีขาว (White List) ครั้งที่ 2

 

 

วันที่:30 สิงหาคม 2564

เข้าชม:

Post View : 675

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin

แกลเลอรี่

เอกสารแนบ: