ข่าวกรมเจ้าท่า ฉบับที่ 42 เจ้าท่าชี้แจง กรณีเขื่อนกันคลื่น อ.ระโนด จ.สงขลา ไม่สามารถป้องกันปัญหาการกัดเซาะได้ชายฝั่งได้

ข่าวกรมเจ้าท่าฉบับที่ 42/2562
          ตามข่าวที่ปรากฎบนสื่อหนังสือพิมพ์แนวหน้า (หน้า1,11) ฉบับวันที่ 21 ตุลาคม 2562 และ
มติชน(กรอบบ่าย) วันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2562(หน้า 20) กรณีเขื่อนกันคลื่นที่อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา
ไม่สามารถป้องกันปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งได้ ชาวบ้านในพื้นที่ต้องการให้กรมเจ้าท่าเข้าตรวจสอบโครงการดังกล่าว เนื่องจากกำลังจะเจ้าสู่ฤดูมรสุม เกรงว่าจะได้รับผลกระทบ
นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า เร่งสั่งการให้ผู้อำนวยการกองวิศวกรรม เข้าตรวจสอบทันทีโดยสรุปได้ดังนี้
1.โครงการก่อสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง บริเวณตำบลท่าบอน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา วงเงิน 134 ล้านบาท ความยาวงานก่อสร้าง 5.895 กิโลเมตร รูปแบบงานก่อสร้าง ประกอบด้วย
  1.1กำแพงป้องกันชายฝั่งแบบดักทรายตื้น 5.34 กม.
  1.2กำแพงป้องกันกัดเซาะโครงสร้างหินเรียง ความยาว 360 เมตร
 1.3กำแพงป้องกันกัดเซาะแบบหินเคลือบน้ำยาโพลียูรีเทนรับกำลังแรงดึงสูง ความยาว 195 เมตร
 
2.งานก่อสร้างโครงการนี้ กรมเจ้าท่าได้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา ศึกษา สำรวจ ออกแบบ โดยมีโครงสร้างกำแพงดักทรายชนิดตื้นซึ่งที่ปรึกษาได้มีการศึกษาจากโครงสร้างเดิมที่ท้องถิ่นดำเนินไว้แล้วเดิม และนำหลักการมาศึกษาร่วมกับการเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องตามหลักวิชาการซึ่งพบสภาพชั้นดินตลอดแนวชายฝั่งบริเวณนี้ชั้นผิวบนจะเป็นดินทราย ความลึก 1 – 1.5 เมตร ต่อจากนั้นจะเป็นดินเหนียว และพบว่าสภาพปัญหาการกัดเซาะจะเกิดขึ้นในชั้นดินทรายที่ผิวบนความลึก 1 – 1.5เมตร ต่อจากนั้น เมื่อนำมาพิจารณาร่วมกับวิถีชุมชน ในพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นชาวประมงพื้นบ้าน จำเป็นต้องใช้งานชายหาดเพื่อขึ้น-ลงเรือ ดังนั้น การก่อสร้างกำแพงแบบหินเรียงที่ต้องมีระดับสันเขื่อนสูงทำให้ไม่สามารถลากเรือขึ้น-ลงได้สะดวก ที่ปรึกษาจึงได้ออกแบบโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะ ให้สอดคล้องในการใช้งานชายฝั่งตามวิถีชีวิตชุมชน จึงเป็นรูปแบบกำแพงตอกเสาเข็มพืด (sheet pile) คอนกรีต แบบตื้นให้ทำหน้าที่ดักทราย ด้านหลังเพื่อรักษาสภาพแนวทรายด้านหลังกำแพงไม่ให้เกิดการกัดเซาะรุนแรงในช่วงมรสุม แต่ยังคงให้คลื่นบางส่วนที่มีความสูงข้ามผ่านไปได้ โดยไม่ทำให้เกิดการกัดเซาะที่รุนแรง และหลังมรสุมสงบจะช่วยรักษาสภาพแนวชายหาดให้ปรับตัวคืนสภาพดังเดิม 
     โดยขั้นตอนการศึกษาและก่อสร้างได้มีการประชุมร่วมกับผู้นำท้องถิ่นและชาวบ้านในพื้นที่มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในขั้นตอนการศึกษา ออกแบบ ได้จัดประชุมและประชาสัมพันธ์ รับฟังความคิดเห็นจากทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง จำนวน 3 ครั้งและในขั้นตอนก่อนการก่อสร้าง จำนวน 1 ครั้ง  รวมทั้งได้มีการประชุมชี้แจงเรื่องแนวก่อสร้างในระหว่างก่อสร้างอีก 1 ครั้ง
ปัจจุบันผลการก่อสร้างดำเนินการได้ร้อยละ 85 
โดยในส่วนที่ดำเนินการแล้วเสร็จ โครงสร้างกำแพงดักทราย สามารถทำหน้าที่ดักทรายด้านหลังกำแพงได้ตามวัตถุประสงค์ดังรูป  อย่างไรก็ตามขณะนี้เข้าสุ่ฤดูมรสุม กรมเจ้าท่าจะเข้าตรวจสอบการใช้งานกำแพง ป้องกันชายฝั่งตลอดแนวการก่อสร้างอีกครั้ง หากพบจุดที่ต้องมีการแก้ไข หรือ เสริมเพิ่มเติมโครงสร้างเพื่อให้โครงการมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นในการใช้งาน กรมเจ้าท่า
จะเร่งดำเนินการตามความเหมาะสมโดยเร็วต่อไป
 
………………..
ภาพและข่าว : กองวิศวกรรม กรมเจ้าท่า
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม
โทรศัพท์ 02-233-1311-3 ต่อ 280หรือ 285
E-Mail : Pr@md.go.th

วันที่:22 ตุลาคม 2562

เข้าชม:

Post View : 13

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin

เอกสารแนบ: