ข่าวกรมเจ้าท่า ฉบับที่ 5/2565 กรมเจ้าท่า คุมเข้มการกู้เรือ ป.อันดามัน 2 พร้อมบูรณาการแผนขจัดคราบน้ำมัน เพื่อคามปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางทะเล

ข่าวกรมเจ้าท่า ฉบับที่ 5/2565

กรมเจ้าท่า คุมเข้มการกู้เรือ ป.อันดามัน 2 พร้อมบูรณาการแผนขจัดคราบน้ำมัน เพื่อคามปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางทะเล

นายภูริพัฒน์ ธีระกุลพิศุทธิ์ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านปลอดภัย ประชุมติดตามกรณี เรือ ป.อันดามัน 2 ที่เกิดเหตุอับปาง บริเวณอ่าวไทย จังหวัดชุมพร ร่วมกับ ศรชล. กรมควบคุมมลพิษ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมประมง และสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาชุมพร ผ่านระบบ VDO Conference โดยที่ประชุมมีมติการประชุม ดังนี้ กรมเจ้าท่า มีหน้าที่กำกับดูแลด้านความปลอดภัยรวมถึงด้านสิ่งแวดล้อมทางทะเล ให้ทำการออกติดตามประเมินการกระจายน้ำมันบริเวณชายฝั่ง ร่วมกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมประมง เพื่อสกัดกั้นน้ำมันไม่ให้กระจายตัวและสร้างผลกระทบต่อชายฝั่ง

รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านปลอดภัย เปิดเผยว่า กรมเจ้าท่า ได้เร่งรัดให้เจ้าของเรือเข้าสำรวจตัวเรือ พร้อมกู้สินค้า ซึ่งเจ้าของเรือได้รับทราบพร้อมเตรียมการดำน้ำสำรวจสภาพตัวเรือทันที พร้อมสั่งการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาชุมพร ออกประกาศชาวเรือ เตือนให้ระวังการเดินเรือใกล้บริเวณที่เรือจมอย่างต่อเนื่อง สำหรับหน่วยงานอื่น ๆ อาทิ กองทัพเรือ ได้ทำการจัดส่งยานสำรวจใต้น้ำบริเวณที่เรือจม ภายหลังสำรวจและได้ข้อมูลสภาพใต้น้ำแล้วจะประเมินและวางแผนการดูดน้ำมันขึ้นภายใน 7 วัน กรมควบคุมมลพิษ ดำเนินการประเมิน model สถานการณ์คราบน้ำมันรั่วไหล ยังไม่ได้ส่งผลกระทบต่อชายฝั่ง และจากการตรวจสอบข้อมูลของเรือ ป.อันดามัน 2 พบว่าไม่มีการทำประกันภัย การปฎิบัติการจึงต้องพิจารณาประกอบในฐานผู้ประสบภัย ในส่วนการขจัดคราบน้ำมันกรมเจ้าท่า ได้เตรียมพร้อมทุ่นกักน้ำมันไว้จำนวน 600 เมตร เพื่อป้องกันพื้นที่อ่อนไหวและสารสลายคราบน้ำมันจำนวน 600 ลิตร โดยเจ้าหน้าที่จากสำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ ได้ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างคราบน้ำมัน พร้อมกันนี้ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาชุมพร ได้นำเรือตรวจการณ์เจ้าท่า 1302 และเจ้าหน้าที่ สำรวจค้นหาคราบน้ำมันและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น โดยการลงพื้นที่ในวันนี้ยังไม่พบคราบน้ำมันที่จะส่งผลและสร้างความเสียหายในบริเวณชายฝั่งและบริเวณโดยรอบ

ทั้งนี้ กรมเจ้าท่า เตรียมพร้อมและเล็งเห็นถึงความสำคัญในการรักษาความปลอดภัยทางทะเล รวมถึงการดูแลป้องกันรักษาสภาพแวดล้อมทางทะเล จากคราบน้ำมัน ไม่ให้กระทบกับสิ่งมีชีวิตใต้น้ำและประชาชนโดยรอบ ถือเป็นการร่วมมือแบบบูรณาการกับหน่วยงานต่างๆในการปฏิบัติภารกิจกู้เรือ ป.อันดามัน 2 ให้สำเร็จลุล่วงด้วยดี
_________________________

26 มกราคม 2565
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม
โทรศัพท์ 02-233-1311-3 ต่อ 285
E-Mail: Pr@md.go.th

วันที่:26 มกราคม 2565

เข้าชม:311

ข้อมูลโดย: prmd

แกลเลอรี่