ข่าวกรมเจ้าท่า ประกาศกรมเจ้าท่าที่ 107/2563 เรื่อง จำนวนและรายชื่อท่าเทียบเรือขนถ่ายสิ่งของที่อาจทำให้เกิดอันตรายขึ้นได้ในราชอาณาจักรไทย

ข่าวประกาศ

 

ประกาศกรมเจ้าท่าที่ 107/2563 เรื่อง จำนวนและรายชื่อท่าเทียบเรือขนถ่ายสิ่งของที่อาจทำให้เกิดอันตรายขึ้นได้ในราชอาณาจักรไทย

 

จำนวนและรายชื่อท่าเทียบเรือสินค้าอันตราย ( DANGEROUS GOODS BERTHS )

 

 

วันที่:30 สิงหาคม 2564

เข้าชม:

Post View : 167

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin