ข่าวฉบับที่ 11/2566

ศักดิ์สยาม สั่งเจ้าท่า เคลียร์เก็บผักตบชวาและวัชพืช เพิ่มแหล่งน้ำอุปโภคบริโภค บรรเทาความเดือดร้อนประชาชน บริเวณแหล่งน้ำบุ่งหาดกองสิน จังหวัดชัยนาท
ตามนโยบายรัฐบาล และกระทรวงคมนาคม โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ) และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (ดร.อธิรัฐ รัตนเศรษฐ) ได้มอบหมายให้กรมเจ้าท่า ดำเนินการขุดลอก พัฒนาและบำรุงรักษา ร่องน้ำทางเรือเดิน เพื่อความสะดวกและปลอดภัย เพิ่มประสิทธิภาพในการเดินเรือ การระบายน้ำ การอุปโภคบริโภค และเพิ่มพื้นที่ รับน้ำเพื่อใช้ ในภาคการเกษตร
นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ รักษาการอธิบดีกรมเจ้าท่า เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2566 กรมเจ้าท่า ได้สนับสนุนเครื่องมือ เครื่องจักร ในการแก้ปัญหากำจัดผักตบชวาและวัชพืช บริเวณแหล่งน้ำบุ่งหาดกองสิน ตำบลเขาท่าพระ อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท โดยแหล่งน้ำดังกล่าวประชาชนใช้ประโยชน์ประมาณ 1,500 ครัวเรือน มีวัชพืชกีดขวางทางเรือเดินประมาณ 24,000 ตัน ทำให้แหล่งน้ำ มีสภาพ เสื่อมโทรม ประชาชนไม่สามารถใช้น้ำจากแหล่งน้ำบุ่งหาดกองสิน เพื่อการอุปโภคบริโภคได้ โดยกรมเจ้าท่าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ได้ร่วมกันพิจารณาหาแนวทางการแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำบุ่งหาดกองสิน อย่างเร่งเด่วน เนื่องจากเป็นปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชน
รักษาการอธิบดีกรมเจ้าท่า กล่าวเพิ่มเติมว่าจากปัญหาดังกล่าว ได้มอบหมายให้ สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ ที่ 2 สนับสนุนเรือเจ้าท่า ผ.4 ในการดำเนินการจัดเก็บผักตบชวาและวัชพืชประมาณ 24,000 ตัน คาดใช้เวลาประมาณ 90 วัน พื้นที่ประมาณ 300 ไร่ ซึ่งภารกิจดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานในจังหวัดชัยนาท อาทิ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท ผู้อำนวยการแขวงการทางจังหวัดชัยนาท การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยนาท นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาท่าพระ สมาชิกสภาจังหวัดชัยนาท กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในการอำนวยความสะดวกการเคลื่อนย้ายเครื่องจักรขนาดใหญ่ ด้านการจราจร ด้านระบบไฟฟ้า รวมถึงความร่วมมือร่วมใจของภาคประชาชนในการประชาสัมพันธ์ ให้กับชาวบ้านในชุมชนในการเคลื่อนย้ายเครื่องจักรของกรมเจ้าท่า เข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่ ทั้งนี้ หากดำเนินการแล้วเสร็จจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ในการระบายน้ำในช่วงฤดูน้ำหลากและกักเก็บน้ำในช่วงฤดูแล้ง เป็นแหล่งน้ำสำหรับใช้เพื่อการเกษตร อีกทั้งสามารถปลูกพืชผักสวนครัว เพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชนและครอบครัวได้อีกด้วย
“เจ้าท่า..เพื่อประชาชน”
———————————————
27 มกราคม 2566
ติดตามข่าวกรมเจ้าท่า
Facebook : กรมเจ้าท่า
Twitter :@md_pr_th
IG : prmd_new

วันที่:03 มีนาคม 2566

เข้าชม:120

ข้อมูลโดย: prmd

แกลเลอรี่