ข่าวฉบับที่ 12/2566

ตามนโยบายรัฐบาล และกระทรวงคมนาคม โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ) และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (ดร.อธิรัฐ รัตนเศรษฐ) ได้มอบหมายให้กรมเจ้าท่า กำกับดูแล ความปลอดภัยทางน้ำ ได้มอบหมายให้สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขากาญจนบุรี เร่งตราจสอบกรณี เกิดเหตุเพลิงไหม้แพพักอาศัยชื่อ มันตรา รีสอร์ท ตำบลไทรโยค อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ รักษาการอธิบดีกรมเจ้าท่า เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2566 เวลา 15.00 น. ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้แพพักอาศัยในไทรโยค ชื่อ มันตรา รีสอร์ท หมู่ 1 บ้านแก่งประลอม ตำบลไทรโยค อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี โดยเจ้าหน้าที่มูลนิธิกู้ภัยกาญจนบุรี และเจ้าหน้าที่มูลนิธิพิทักษ์กาญจน์ ร่วมกันเข้าระงับเหตุ สาเหตุเพลิงไหม้เกิดขึ้นจากบริเวณแพสระว่ายน้ำ ซึ่งอยู่กึ่งกลางระหว่างแพทั้งหมด แล้วลุกลามไปยังแพข้างเคียงทั้งสองฝั่งของแพต้นเพลิงอย่างรวดเร็ว ประกอบกับขณะเกิดเพลิงไหม้มีลมกรรโชกแรง จึงทำให้ไฟลุกลามไปอย่างรวดเร็ว
เหตุการณ์ดังกล่าว รักษาการอธิบดีกรมเจ้าท่ามีความห่วงใยประชาชนและนักท่องเที่ยว ได้สั่งการให้ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขากาญจนบุรี เข้าพื้นที่ตรวจสอบ ทราบว่าเจ้าหน้าที่ดับเพลิงใช้เวลาระงับเหตุ 3 ชั่วโมงโดยประมาณ และสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ ทำให้ป้องกันไม่ให้เพลิงไหม้ไว้ได้ จำนวน 2 หลัง จากทั้งหมด 18 หลัง เหตุการณ์ดังกล่าว ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต สาเหตุเบื้องต้นคาดว่าเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร อยู่ระหว่างเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานลงพื้นที่ เพื่อทำการตรวจสอบหาสาเหตุ ทั้งนี้ รักษาการอธิบดีกรมเจ้าท่า ได้กำชับให้สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขากาญจนบุรี ดำเนินการออกคำสั่งห้ามใช้แพ อาศัยอำนาจตาม ม.46 ทวิ ประกอบกับข้อ 11 ของระเบียบฯ ในการออกคำสั่งห้ามใช้และให้แก้ไขภายในกำหนดเวลา ในการนี้สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขากาญจนบุรีสั่งให้แก้ไขแพจำนวน 2 หลัง ภายในระยะเวลา 120 วัน เนื่องจากแพที่เกิดเพลิงไหม้ได้รับความ เสียทั้งหลังและเป็นอันตรายแก่ประชาชนและการเดินเรือ ในส่วนการดำเนินการตามกฎหมายควบคุมอาคาร ให้แจ้ง อปท. ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาต่อไป
โดยวันนี้ (30 มกราคม 2566) สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขากาญจนบุรี ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบเพื่อหาสาเหตุของอุบัติเหตุดังกล่าว พร้อมประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อพิจารณาการออกหนังสือให้จอดแพให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกหนังสือให้จอดแพ พ.ศ.2563 โดยมีหลักเกณฑ์สำคัญ 1. โครงสร้างแพต้องผ่านการรับรองสภาพความมั่นคงแข็งแรงโดยวิศวกร 2. อปท.ต้องรับรองว่าการจอดแพต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อแผนพัฒนาท้องถิ่น ต้องไม่ขัดต่อกฎหมายผังเมือง กฎหมายควบคุมอาคาร และกฎหมายสิ่งแวดล้อม ตลอดจนต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของที่ดินริมฝั่งที่จอดแพ 3. การจอดแพต้องไม่กีดขวางการเดินเรือ และเป็นอุปสรรคต่อการไหลของกระแสน้ำ ตลอดจนต้องไม่ก่อให้เกิดมลพิษทางน้ำ ตามข้อสั่งการรักษาการอธิบดีกรมเจ้าท่า ความคืบหน้าจะได้รายงานให้ทราบต่อไป
———————————————
30 มกราคม 2566
ติดตามข่าวกรมเจ้าท่า
Facebook : กรมเจ้าท่า
Twitter :@md_pr_th
IG : prmd_new

วันที่:03 มีนาคม 2566

เข้าชม:110

ข้อมูลโดย: prmd

แกลเลอรี่