ข่าวฉบับที่ 23/2566

ข่าวฉบับที่ 23/2566
กรมเจ้าท่า คุมเข้มความปลอดภัยทางน้ำ ย้ำ!! นักท่องเที่ยวต้องสวมเสื้อชูชีพก่อนออกเรือ เพื่อความปลอดภัย
ตามนโยบายรัฐบาล และกระทรวงคมนาคม โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ) และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (ดร.อธิรัฐ รัตนเศรษฐ) ได้มอบหมายให้กรมเจ้าท่า ควบคุม กำกับ และอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยทางน้ำแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว
นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ รักษาการอธิบดีกรมเจ้าท่า เปิดเผยว่าได้มอบหมายให้นายวิเชียร เปมานุกรรักษ์ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า (ด้านปฏิบัติการ) กำกับ ดูแล ตรวจตราความปลอดภัยทางน้ำ เน้นย้ำประชาชนและนักท่องเที่ยวต้องสวมใส่เสื้อชูชีพขณะเดินทางทางน้ำตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงวันหยุดที่จะมีการใช้บริการเรือโดยสารและเรือท่องเที่ยวไปตามแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ อย่างหนาแน่น โดยในส่วนของการท่องเที่ยวในภูมิภาคที่ 3 ได้มีการกำกับดูแล ควบคุม คุมเข้มความปลอดภัยแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว ดังนี้
สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม ได้นำเจ้าหน้าที่ พร้อมเรือตรวจการณ์ 209 และเรือเจ็ทสกี 290 ออกลาดตระเวน เพื่อถวายอารักขาความปลอดภัยทางน้ำ ตามหมายกำหนดการ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ณ อุทยานพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม และสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานครปฐม นำเจ้าหน้าที่ออกอำนวยความสะดวก และความปลอดภัย ตรวจตรา กำกับ ดูแล ประชาชนและนักท่องเที่ยวพร้อมกำชับ ผู้ควบคุมเรือโดยสาร ห้ามเสพติดของมึนเมา และห้ามบรรทุกเกินที่กำหนดไว้ในใบอนุญาต เน้นย้ำประชาชนและนักท่องเที่ยวต้องสวมใส่เสื้อชูชีพขณะเดินทางทางน้ำตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงวันหยุดที่จะมีการใช้บริการเรือโดยสารและเรือท่องเที่ยวไปตามแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ อย่างหนาแน่น โดยมีผู้ใช้บริการเรือโดยสารประมาณ 208 เที่ยว คนโดยสาร 921 คน
รักษาการอธิบดีกรมเจ้าท่า กล่าวเพิ่มเติมว่า จากมาตรการด้านความปลอดภัยทางน้ำ กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม ได้จัดเรือตรวจการณ์พร้อมเจ้าหน้าที่ ออกตรวจตรา อำนวยความสะดวก ความปลอดภัยทางน้ำ อย่างเคร่งครัด โดยเรือต้องมีอุปกรณ์ความปลอดภัยประจำเรือครบถ้วน ผู้ควบคุมเรือโดยสารต้องมีความพร้อมไม่เสพติดของมึนเมา ท่าเรือต้องปลอดภัยมีอุปกรณ์ประจำท่าเรือ อาทิ พวงชูชีพ พร้อมระบุจำนวนผู้โดยสาร มีการประชาสัมพันธ์การสวมใส่เสื้อชูชีพ และให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ประจำท่าเรืออย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัย ทั้งนี้ หากพบเห็นความไม่ปลอดภัยทางน้ำ สามารถแจ้งสายด่วนกรมเจ้าท่า 1199 ตลอด 24 ชั่วโมง
———————————————
26 กุมภาพันธ์ 2566
ติดตามข่าวกรมเจ้าท่า
Facebook : กรมเจ้าท่า
Twitter :@md_pr_th
IG : prmd_new

วันที่:03 มีนาคม 2566

เข้าชม:566

ข้อมูลโดย: prmd

แกลเลอรี่